Адрес Госэкотехинспекции г. Бишкек, ул. Ахунбаева 119 

Уважаемые посетители!

Вы можете написать письмо директору

Жыпаркулов Мырзабек Жыпаркулович

 

 

Вертикальное меню

ИНФОРМАЦИЯ
по назначенным на вакантные административные государственные должности Государственной
инспекции по Экологической и технической безопасности при ПКР

по итогам конкурсов 

 

№ п/п

Ф.А.А./Ф.И.О.

Кызмат орду/Должность

Түзүмдүк бөлүмчөнүн аталышы/Наименование структурного подразделения

Дайындоо датасы/Дата назначения

Өзгөчө маалымат/Примечание

1

 

 

 

Ташыбек уулу Нурсултан

 

 

 

Башкармалыктын башчысынын орун басары/заместитель начальник управления

 

 

 

Каракол шаары, Түп, Ак-Суу жана Жети-Өгүз райондору боюнча региондор аралык башкармалыгы/ Межрегиональное управление по г. Каракол, Тюпскому, Ак-Суйскому и Джети-Огузскому  районам

05.12. 2019ж

 

 

 

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конкурса

 

 

2

Курманкожоев Адилет Карыпбекович

 

 

Энергетикалык көзөмөл боюнча башкы инспектор кызмат / главный инспектор по энергетическому надзору

Нарын шаары, Ат-Башы, Ак-Талаа, Нарын жана Тогуз-Торо райондору

 боюнча региондор аралык башкармалыгы/ межрегиональное управление по гНарын, Ат-башинскому, Ак-Талинскому, Нарынскому и Тогуз-Тороузскому районам

05.12. 2019ж

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конкурса

3.

Эсенбаев Жумабек Олжобаевич

экологиялык коопсуздук боюнча улук инспектор /старший инспектор по экологической безопасности

Ноокат жана Араван райондору боюнча региондор аралык башкармалыгы/Межрегиональное управление по Ноокатскому и Араванскому районам

05.12. 2019ж

Ички конкурстын жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конкурса

4.

Арстанбеков Жаркынбек Акылбекович

экологиялык коопсуздук боюнча башкы инспектор /главный инспектор по экологической безопасности

Чаткал, Ала-Бука жана Аксы райондору боюнча региондор аралык башкармалыгы/Межрегиональное управление по Чаткальскому, Ала-Букинскому и Аксыйскому районам

 

05.12. 2019ж

Ички конкурстын жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конкурса

5

Таалайбеков Азизбек Таалайбекович

экологиялык коопсуздук  боюнча инспектор/инспектор по экологической безопасности

Чолпон-Ата, Балыкчы шаарлары, Тоң жана Ысык-Көл райондору боюнча региондор аралык башкармалыгы/ Межрегиональное упрвление по гг.Чолпон-Ата, Балыкчы, Тонскому и Иссык-Кульскому районам

05.12. 2019ж

Ачык  конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого  конкурса

6

Бектемиров Самат Кубанычбекович

эмгекти коргоо жана эмгектик мамилелер боюнча улук инспектор/старший инспектор по охране труда и трудовых отношений

Каракол шаары, Түп, Ак-Суу жана Жети-Өгүз райондору боюнча региондор аралык башкармалыгы/Межрегиональное управление по г.Каракол, Тюпскому, Ак-Суйскому и Джети-Огузскому районам

05.12. 2019ж

Ачык  конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого  конкурса

7

Кадыралиев Улан Дамирович

транспорттук коопсуздук боюнча башкы инспектор/ главный инспектор по транспортной безопасности

Каракол шаары, Түп, Ак-Суу жана Жети-Өгүз райондору боюнча региондор аралык башкармалыгы/ Межрегиональное управление по г.Каракол, Тюпскому, Ак-Суйскому и Джети-Огузскому районам

05.12. 2019ж

Ачык  конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого  конкурса

8

Масымбаев Кулубек Бакасович

өрт көзөмөлү боюнча башкы инспектор/ главный инспектор по пожарному надзору

Нарын шаары, Ат-Башы, Ак-Талаа, Нарын жана Тогуз-Торо райондору боюнча региондор аралык башкармалыгы/ межрегиональное управление по гНарын, Ат-башинскому, Ак-Талинскому, Нарынскому и Тогуз-Тороузскому районам

05.12. 2019ж

Ачык  конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого  конкурса

9

Акматов Кумар Эсенжанович

энергетикалык көзөмөл боюнча улук инспектор/ старший инспектор по энергетическому надзору

Талас боюнча региондор аралык башкармалыгы/Таласское межрегиональное управление

 

05.12. 2019ж

Ачык  конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого  конкурса

10

Нуралиева Анара Азаматовна

аналитикалык иштер боюнча адис/ специалист по аналитической работе

Талас боюнча региондор аралык башкармалыгы/ Таласское межрегиональное управление

 

05.12. 2019ж

Ачык  конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого  конкурса

11

Курбанов Бакытбек Абдразакович

архитектура-курулуш көзөмөлү боюнча башкы инспектор/главный инспектор по архитектурно-строительному надзору

Баткен, Сүлүктү шаарлары, Баткен жана Лейлек райондору боюнча региондор аралык башкармалыгы/Межрегиональное управление по гг.Баткен, Сулюкта, Баткенскому и Лейлекскому районам

 

05.12. 2019ж

Ачык  конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого  конкурса

12

Сайтмуратов Ибрахим Кудратиллаевич

архитектура-курулуш көзөмөлү боюнча инспектор/ инспектор по архитектурно-строительному надзору

Баткен, Сүлүктү шаарлары, Баткен жана Лейлек райондору боюнча региондор аралык башкармалыгы/ Межрегиональное управление по гг.Баткен, Сулюкта, Баткенскому и Лейлекскому районам

05.12. 2019ж

Ачык  конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого  конкурса

13

Орозбаев Талантбек Орозбаевич

суу ресурстарын  жана объектилерин контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча башкы инспектор/главный инспектор по контролю и надзору за водными ресурсами и объектами

Жалал-Абад шаары жана Сузак району боюнча региондор аралык башкармалыгы/Межрегиональное управление по г.Джалал-Абад и Сузакскому району

 

05.12. 2019ж

Ачык  конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого  конкурса

14

Ашубаев Койчубек Актанович

башкы адис-ички аудитор /главный специалист-внутренний аудитор

Борбордук аапарат/центральный аппарат

18.12.2019

Ачык  конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого  конкурса

15

Дуйшенбиева Аида Омурбековна 

сектордун башчысы /заведующий сектором

Эл аралык кызматташтык сектору/Сектор международного сотрудничества

18.12.2019

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конкурса

16

Мурзабекова Айзада Бектуровна

Адис/специалист

Пландоо жана уюштуруу-талдоо ишин жүргүзүү башкармалыгы/Управления планирования и организационной-аналитической работы

 

18.12.2019

Ачык  конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого  конкурса

17

Алиева Дариха Алманбетовна

экологиялык коопсуздук  боюнча инспектор/инспектор по экологичсекой безопасности

Аламүдүн жана Ысык-Ата райондору боюнча региондор аралык башкармалыгы/ Межрегиональное управление по Аламудунскому и Иссык-Атинскому районам

 

18.12.2019

Ачык  конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого  конкурса

18

Керезалиев  Теңиз Таалайбекович

экологиялык коопсуздук  боюнча инспектор/инспектор по экологической безопасности

Кара-Балта шаары, Жайыл жана Панфилов райондору боюнча региондор аралык башкармалыгы/Межрегиональное управление по г.Кара-Балта,Жайыльскому и Панфиловскому районам

 

18.12.2019

Ачык  конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого  конкурса

 

Нурмамбетов Канат Сапарбекович

энергетикалык көзөмөл боюнча башкы инспектор/главный инспектор по энергетическому надзору

Токмок шаары, Чүй жана Кемин райондору боюнча региондор аралык башкармалыгы/Межрегиональное управление по г.Токмок, Чуйскому и Кеминскому районам

 

18.12.2019

Ачык  конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого  конкурса