Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

Сиз директор

Жыпаркулов Мырзабек Жыпаркуловичке

кат менен
кайрыла алаcыз 

 

 

Урматтуу кесиптештер!

          Мындан жети жыл мурда, Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн курамын оптималдаштыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнѳ караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция түзүлгѳн.

          Инспекциянын алдына ѳзүнүн аталышы эле айтып тургандай, ѳлкѳбүздүн жалпы элинин жашоосундагы, иштѳѳсүндѳгү жана айлана-чѳйрѳдѳгү коопсуздукту камсыз кылуу боюнча ѳтѳ зор милдеттер жүктѳлгѳн.

          Ѳзүнүн жети жылдык кыска тарыхында биздин инспекция жүктѳлгѳн милдеттерин абийирдүүлүк менен, жогорку компетенттүүлүктѳ аткарып келди. Бул жалпы инспекциянын эмгек жамаатынын, адистердин, инспекторлордун, жетекчиликтин аракетинин натыйжасында болду. Инспекциянын койгон талаптарынын аркасында ишкерлик субъектилеринин жоопкерчиликтери жогорулады, ошону менен коопсуздук маселелериндеги кѳптѳгѳн кѳйгѳйлѳр чечилди. Экологияны сактоо, жер казынасын туура пайдалануу, жер, суу ресурстарын коргоо, архитектура жана курулуш, ѳнѳр жай жана тоо кен казуу, энергетика маселелери боюнча кѳзѳмѳлдүк жана контролдук бир нукка салынып, тартипке келтирилди.

          Ошону менен бирге эле эмгек жамаатынын кесипкѳйлүгү жогорулап, жалпы коомчулуктун назарына илинип, аткарып жаткан ишибиздин натыйжалары эл кѳзүнѳ кѳрүнѳ баштады.

          Ушунун бардыгы Сиздердин эмгегиңердин натыйжасы, урматтуу кесиптештер.

          Бүгүн Сиздерди 7 жылдык мааракеңер менен чын жүрѳгүмѳн куттуктаймын жана бекем ден соолукту, үй-бүлѳдѳгү бакты-таалайды, иштеги мындан аркы ийгиликтерди  каалаймын.

          Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнѳ караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын ишин илгерилетип, ѳлкѳбүздүн ѳнүгүүсүнѳ кошкон салымыңар кѳбѳйѳ берсин!

          Мааракебиз куттуу болсун!

Урматым менен,                                                Дж. Джунушев