Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

Директор Госэкотехинспекции

Сиз директор Джунушев Джолдошбек Маликовичке кат менен кайрыла аласыз

1. Архитектуралык-курулуш көзөмөлү боюнча башкармалыгы

2. Энергетикалык коопсуздук боюнча башкармалыгы

3. Эмгекти коргоо жана эмгектик мамилелер башкармалыгы

4. Суу унааларын көзөмөлдөө башкармалыгы

5. Өрт көзөмөлдүгү боюнча башкармалыгы