Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

Директор Госэкотехинспекции

Сиз директор Джунушев Джолдошбек Маликовичке кат менен кайрыла аласыз

Байланыш маалыматтары:

1. 403 каб. Тел: 0 (312) 59 50 28

 

Көзөмөл, 2012-жылдан бери Кыргыз Республикасында жерди пайдаланууну контролдоо жана коргоо департаменти - мамлекеттик жерлердин пайдаланылышына жана корголушуна контролдук кылуу атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүзөгө ашырылат - Office Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча жер мамлекеттик текшерүү пайдаланууга көзөмөлдөө жана контролдоо жана коргоо боюнча Республикасы.

2017-жылдан бери Office Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жер көзөмөл, Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча коргоо жана пайдаланууну контролдоо текшерүү үчүн департаменти болуп кайра түзүлгөн.

Милдеттери

Бөлүмдүн негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

- жер жана анын коргоонун натыйжалуу пайдалануу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарында жөнүндө мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык мамлекеттик көзөмөл жана контролдоо.

- бардык жер пайдалануучулар камсыз кылуу, алардын таандыктыгына, менчигинин уюштуруучулук-укуктук түрүнө, ошондой эле жетекчилери жана жарандары Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын бардык нормаларына жана талаптарына жооп бериши керек;

 - Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарына ылайык жарандык-укуктук жер мамилелерин мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо жана бардык катышуучулардын;

 

 Милдеттери

төмөндөгүдөй иш-милдеттерди жүзөгө ашыруунун иш-чаралар белгиленген жаатындагы бөлүмү:

- көзөмөлдөө

- мониторинг,

- колдоо

көзөмөл:

көзөмөл ылайык белгиленген тартипте жүзөгө ашырат:

  - документтерди белгиленген тартипте жана аталышы ылайык аларга берилген жок жер жана жер пайдалануу жер участокторун өзү билемдик менен басып, уруксатсыз алмашуу алдын алуу боюнча жер мыйзамдарынын талаптарын жана экономикалык иш-аракеттерди жүзөгө ашырууга уруксат берген документтери жок;

  - аларды арналышы боюнча шаардык жер жер мыйзамдары жана пайдалануу боюнча ченемдик талаптары (шаарлардын башкы планына ылайык, калктуу конуштардын) жана максаттуу үчүн жарактуу абалга жер милдеттерди аткаруу;

  - жерлердин жер участокторунун чектерин бар жана сактоо боюнча талаптар;

  - жерлердин категорияларынын бардык түрлөрү сарамжалдуу пайдалануу жана коргоо жөнүндө;

Контроль милдеттери:

белгиленген тартипте мониторинг сактоо менен жүзөгө ашырат:

 - жер балансынын, жерди пайдалануу боюнча маалыматтардын аныктыгына, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администра- тарабынан берилген акысыз жер коры бар экендиги жөнүндө;

- өз убагында жана жер жакшыртуу, алдын алуу жана кыртыш эрозиясына, шор басуу, сазга, суу ташкыны, чөлгө, кургатуу, тыгыздоо, таштанды, булгануудан жана бузулушунун жерге алып баруучу башка жараяндар жоюу боюнча сапаттуу аткаруу боюнча чаралар;

  - кыртыштын бузулушу менен жерлерин өздөштүрүү, аткаруу, жер калыбына келтирүү долбоору каржы наркынын долбоору калыбына келтирүүнү жана киргизүү даярдоо;

  - жер ресурстарын башкаруу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу, булгануудан жана жерлердин бузулушун, жерди пайдалануу жана коргоо алып алдын алуу жана жараяндарды четтетүү боюнча башка долбоорлордун жана иш-чаралардын комплекси;

  - жерлердин сандык жана сапаттык абалы өзгөрүүлөр;

  - жерди убактылуу пайдаланууга берилиши өз убагында кайтарып берүү жөнүндө;

 

    Колдоо көрсөтүү милдети:

- Кыргыз Республикасынын жер мамилелерин таасир комиссия маселелерди катышуу үчүн Аппаратынын өкүлдөрүн дайындайт,

    . - GAMSUMO, борундуки, Башкы прокуратура менен бирге, ACN ж.б. мамлекеттик көзөмөлдү, контролдукту жүзөгө ашыруу, бир категориядан башкасына которуунун же бир жерге бир түрүнөн башкасына которуунун (өзгөртүү) үчүн документтерди макулдашуу боюнча катышат;

    - жер маселелери боюнча талаш-тартыштарды карап чыгууга катышат;

    - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык дагы башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

 

            Кёзёмёл боюнча департаментинин штаттык саны, жерлердин пайдаланылышына жана корголушуна контролдук иш бөлүмүнүн башчысы жетектеген, 5-инспекторлору болот. Кыргыз Республикасынын министрликтери жана бөлүмдөрүнүн жетекчилигинин атынан Gosekotehinspektsiyu, атынан, ошондой эле мекемелердин жана кайрылууларды, тиркемелер, жеке адамдарга жана юридикалык жактарга, айлык, чейректик жана жылдык отчетторун жана талдоо материалдары даярдоо даттанууларды даярдоо кароодо карамагына менен байланышкан маселелер боюнча уюмдар бөлүмүнүн карамагына маселелер, талап кылууга жана текшерүү жүргүзүүгө катышуу үчүн зарыл материалдарды жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн топтомун ашырса, дээрлик эч убакыт инспекторлору.