Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

 

Сиз директор

 

 

 

кат менен
кайрыла алаcыз 

 

 

 

 

Байланыш маалыматтары:

 

1. 333 каб. тел 56-30-22
2. 329 каб.
тел 56-10-49
3. 339 каб.
тел 56-29-40

Ишмердүүлүгү 

2017-жылдын 3-февралындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” № 68 токтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинен кыскартылуучу штаттык бирдиктердин эсебинен тийиштүү бюджеттик каржылоосу менен 33 штаттык бирдикти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияга өткөрүп берилген.  Ошол себептен 2017-жылдын март айында Мамэкотехинспекциянын директорунун буйругунун негизинде Транспорттук коопсуздук чөйрөсүндө контролдоо жана көзөмөлдөө башкармалыгы түзүлгөн (мындан ары – Башкармалык).

Башкармалык Мамэкотехинспекциянын түзүмдүк бөлүгү болуп саналат жана дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын, темир жол көчмө курамынын, темир жол транспортунун инфраструктурасынын, айыл чарба, токой чарба тракторлорунун жана алардын чиркегичтеринин, чакан кемелердин коопсуздугу боюнча ченемдик укуктук актылардын, техникалык регламенттердин талаптарынын сакталышын мамлекеттик контролдоо жана көзөмөлдөө аркылуу ишке ашырат.

Максаты

Дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын, темир жол көчмө курамынын, темир жол транспортунун инфраструктурасынын, айыл чарба, токой чарба тракторлорунун жана алардын чиркегичтеринин, чакан кемелердин коопсуздугу боюнча ченемдик укуктук актылардын, техникалык регламенттердин талаптарынын сакталышын камсыз кылуу, мамлекеттик контролдоону жана көзөмөлдөөнү ишке ашыруу жана терс кесепеттерин алдын алуу Башкармалыктын максаты болуп саналат.

Функциялары

Төмөнкүлөрдүн сакталышына көзөмөлдүктү белгиленген тартипте ишке ашырат:

- дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын, темир жол көчмө курамынын, темир жол транспортунун инфраструктурасынын, айыл чарба, токой чарба тракторлорунун жана алардын чиркегичтеринин, чакан кемелердин коопсуздугу боюнча техникалык регламенттердин, ченемдик-укуктук актылардын, стандарттардын жана ченемдердин талаптарынын.

- кемелердин жүрүшүн каттоонун, эсебин алуунун, кеме журналдарын ачуунун, кемелерди, алардын токтоочу жайлары үчүн базаларды (курулмаларды) жана суу чарба тутумдары, курулмалар үчүн бөлүнгөн суу фондунун жерлерин максаттуу пайдалануу боюнча техникалык көзөмөлдөөнүн эрежелери чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, эл аралык укуктарынын жана ченемдеринин;

- Кыргыз Республикасынын көлмөлөрүндө чарбалык субъектилер тарабынан (пансионаттар, санаторийлер, эс алуу үйлөрү ж.б.) суу аттракциондорун пайдаланууга берүүдө, суу транспортун киреге алууда жээктеги кум жээк зоналарын кармоо, көлмөлөрдө коопсуз сууга түшүүчү жерлерди тосуу боюнча коопсуздук талаптарынын;

Төмөнкүлөргө контролдукту белгиленген тартипте ишке ашырат:

- Кыргыз Республикасынын аймагында сууда сүзүүчү каражаттардын, алардын токтоочу жайлары үчүн базалардын (курулмалардын) курулушуна жана пайдаланылышына техникалык контролдоо жүргүзүлүшүнө.

Колдоо функциялары:

- сүзүүчү каражаттарды жана алар токтоочу жайлар үчүн базаларды (курулмаларды) каттоо, кайра каттоо иштерин жүргүзөт, алардын пайдаланууга берүүгө жарактуулугун күбөлөндүрүү;

- суу транспортунун реестрин, өзү жүрүүчү жана өзү жүрбөгөн кемелердин сууда сүзүү коопсуздугун, Кыргыз Республикасынын көлмөлөрүндөгү портторду, базаларды жана курулмаларды коопсуз пайдаланууну камсыздоо маселелери боюнча ишкердик субъектилеринин ишин каттоону жүргүзөт;

- "Чакан кемелердин коопсуздугу жөнүндө" Бажы бирлигинин Техникалык регламентинин талаптарына жооп берген чакан кемелердин классификациясы жөнүндө күбөлүктөрдүн бирдиктүү реестрин жүргүзөт;

- суу-транспорт процесстерин контролдоо маселелери боюнча мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте иш жүргүзөт.