Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

Директор Госэкотехинспекции

Сиз директор Джунушев Джолдошбек Маликовичке кат менен кайрыла аласыз

Мамэкотехинспекциясынын өрттү көзөмөлдөө башкармалыгы

2012-жылдын 10-февралындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлик органдарынын реформаларына байланыштуу уюштуруучулук чаралары тууралуу” №87 токтому менен өрт коопсуздугу боюнча текшерүү жана көзөмөлдөө кызматтары КР Өзгөчө кырдаалдар Министрлигинен Мамэкотехинспекциясына өткөрүлүп берилген.

Максаты министрликтер, ведомстволор, өндүрүштөр, уюмдар жана мекемелер (менчик формасына карабастан) ж.б. обьектилерде өрт коопсуздугунун нормаларын жана талаптарын сактоону камсыздоо жана ошондой эле өрткө байланыштуу терс көрүнүштөрдү алдын алуу болуп саналат.

Милдеттери продукция (обьектилерге) болгон коопсуздукту, өрт боюнча техникалык регламенттерди жана/же өндүрүш, курулуш, монтаж, жөндөө, эксплуатациялоо, сактоо, ташуу, пайдалануу, реализациялоо, жайлаштыруу процесстерине байланыштуу нормативдик-укуктук актылардын талаптарын сактоо менен мамлекеттик көзөмөл жана текшерүү кызматтарын иш жүзүнө ашыруу болуп саналат.

Мамэкотехинспекциясынын өрт көзөмөлү боюнча кызматтары

Башкармачылык төмөнкү багыттагы иш-чаралардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат, жүргүзөт жана ишке ашырат:

Сактоо үчүн көзөмөл:

* министрликтерди, ведомстволорду, ишканаларды, ошондой эле өрт коопсуздугу жаатындагы мыйзам чыгаруучу кызматтагы жактарды;

* ишканаларды, имараттарды, курулмаларды долбоорлоодо өрт коопсуздугунун талаптарындагы долбоордук уюм-мекемелерди;

* өндүрүүдө, курулушта, реконструкциялоодо, монтаждоодо, оңдоодо, өрткө каршы курулуш конструкцияларын ремонттоодо

жана эксплуатациялоодо, жабдууда жана инвентарлоодо, андан сырткары өрткө каршы коргоо системаларын техникалык орноштурууда өрт коопсуздугунун талаптарын.

Текшерилет:

* өрткө каршы коргоочу каражаттарды жана системаларды бузук эмес оңдолгон абалында, өрт өчүрүүдөгү алгачкы каражаттарды кошуп кармоо;

* Обьектилердин, имараттардын (польездик жолдордун, бурулуш аянтчаларынын болушу) территориясындагы кызматтык милдеттерин аткарууда өрттөн сактоочу бөлүмдөргө байланышуу мүмкүнчүлүктү камсыздоо;

* өттү өчүрүүдө өрт өчүрүүчү ыктыярдуу түзүмдөрдүн, топтордун болушу жана уюштурууда даяр болушу;

* Стандарт жана техникалык шарттардын долбоорлору боюнча өрт коопсуздугунун талаптары менен жыйынтыктарынын берилишинин ылайык келиши;

* Ишкана-мекемелердин жана уюмдардын (алардын менчиктигине жана ведомстволук таандыктыгына о.э. кызматтык жана физикалык жак экенине карабастан) өрт коопсуздугунун нормаларын жана эрежелеринин талаптарын аткарылышы;

* Товарлардын, иштердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн өрт коопсуздугунун талаптарына ылайык келиши.

Мамэкотехинспекциясынын өрттү көзөмөлдөө Башкармалыгынын ишмердүүлүгүнүн багыттары

Башкармалык

Өрттү көзөмөлдөө бөлүмү
4 бирдик
Техникалык текшерүү сектору
2 бирдик 
 КР НПАга өрт коопсуздугу боюнча иштеп чыгуу жана өзгөртүүлөрдү киргизүү  Республика боюнча жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн отчетторун кабыл алуу, даярдоо жана жалпылоо
 КР НПАга өрт коопсуздугу боюнча иштеп чыгуу жана өзгөртүүлөрдү киргизүү  Республикадагы суу менен камсыз кылуу суроолору боюнча карап чыгуу, маалыматтарды даярдоо жана өз ара аракеттенүүнү иш жүзүнө ашыруу
 Учурдагы, келечектеги иш пландарды түзүү  Түтүн жоготуучу системалардын эсебин алуу
Өрт көзөмөлүнүн жолдору боюнча Эл аралык кызматташтыкты уюштуруу   Массалык-маалымат каражаттары менен иш жүргүзүү
 Өрт коопсуздугу боюнча буйруктарды, буйрутмаларды, көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу  Чарбачылык обьектилериндеги өрткө каршы суроолордун абалы боюнча кызыктар министрликтер менен ведомстволорго маалыматтарды даярдоо жана багыттоо
Жаңы курулуп жаткан обьектилер боюнча материалдарды эсепке алуу жана жалпылоо Өрт көзөмөлүнүн жолдору боюнча аймактык башкармаларга административдик практиканын жүрүшүн текшерүү
Өрткө каршы коргоо автоматтык системалардын алуу жана эсебин жүргүзүү “kg Программасынын” чегинде иш-чараларды уюштуруу
 Бекитилген обьектилердеги өрт көзөмөл кызматтарын ишке ашыруу  Бекитилген обьектилердеги өрт көзөмөл кызматтарын ишке ашыруу

Мамэкотехинспекциясынын өрттү көзөмөлдөө боюнча ишмердүүлүгүнүн мезгилдери

Жүргүзүлгөн текшерүү боюнча.

2012-жылы.

АЗСтер жана нефт базаларда пландаштырылган 653 текшерүү болду, 4397 иш бузуулар табылып көрсөтүлдү, 344 контролдук текшерүү болду, 1620 пункттарда аткарылды, 358 пунктка 227700сом айып пул салынды.

Нефтиси жана нефти товарлары бар 128 кампа токтотулду, прокуратурага жана сотко 9 материал жөнөтүлдү, анын ичинен 27си массалык-малымат ведомстволору кызыкдар болгон маалыматтар берилди.

2025 мектепте алдын ала даярдалган текшерүү жүргүзүлдү. 10849 иш бузуулар ачып көрсөтүлдү, 580 пункт кайрадан текшерилди, 1877 пунктта тапшырмалар аткарылды, 73500 сомго 133 пунктка айып пул салынды, 3 обүект токтотулду.

Атайын текшерүү 655 балдар бакчасында, 2193 иш бузуулар катталды. Аябай текшерилгени 150, 1162 аткарылган иш-чара пункту, 9150 сомго 28 обьектиге айып пул тагылган.

Балдар мекемелери боюнча массалык-маалымат каражаттарында 7 жолу чыгып сүйлөнүп, кызыкдар болгон ведомстволорго 188 маалымат каты жолдонду.

357 ЖОЖдор, Орто окуу жайлары, балдар үйлөрү, карылар үйлөрү текшерилип, анын ичинен 2365 пунктунда иш бузуулар жазылып алынып, 100 тартип бузуулар табылып, 68300 сом айып пул салынды, ММКда жана ведомстволордо 11 маалымат.

Жергиликтүү Кеңешке депутаттыкка шайлоодо уюштуруу маселелерин камсыз кылууда 2074 шайлоо участкалары текшерилип, анын 10496 пунктунда 19 9000 сомду түзгөн айып пул салынды.

Бардыгы: Мам.мекемелер 5766. 159950 сомду түзгөн 280 жак административдик жоопкерчиликке тартылды.

Обьектилерди эксплуатациялоодогу жана коркунучту туудурган абалды токтотуучу 3 жабдык иштелип чыгарылды.

Ишкердик субьектилери 2729. 227700 сомду түзгөн 358 жак административдик жоопкерчиликке тартылды.

Аныкталган тартип бузуулар боюнча өрт коопсуздук абалын келтирүүчү 128 обьектинин жана өрт коркунучун туудуруучу жабдык эксплуатациясы токтотулду.

2013-жылы

1980 мектепке пландык текшерүү жүргүзүлүп, 132400 суммасындагы 164 обьектиге айып пул (штраф) салынып, 2 обьект токтотулду.

872 саламаттыкты сактоо обьектилерине пландык текшерүү жүргүзүлүп, 71350 суммасындагы 41 обьектиге айып пул салынды.

Бардыгы: Мам.мекемелер 2062. 203750 сомду түзгөн 205 жак административдик жоопкерчиликке тартылды.

Токтотулганы – 2.

2014-жылы

1586 мектепке пландык текшерүү жүргүзүлүп, 122100 суммасындагы 71 мектепке айып пул (штраф) салынды.

Миграция жана жаштар министрлигинин 133 обьектисине пландык текшерүү жүргүзүлүп, 51500 суммадагы 26 обьектиге айып пул салынды.

Маданият жана маалымат министрлигинин 706 обьектисине пландык текшерүү жүргүзүлүп, 78500 суммадагы 34 обьектиге айып пул салынды.

Айл чарба министрлигинин 8 обьектисине пландык текшерүү жүргүзүлдү.

Транспорт жана коммуникация министрлигинин 178 обьектисине пландык текшерүү жүргүзүлүп, 27500 суммадагы 14 обьектиге айып пул салынды.

Баары: мам.мекемелер 2611. 279600 сом суммага 145 жак административдик жоопко тартылды.

2015-жылы

КР ички иштер министрлигинин 192 обьектисине пландык текшерүү жүргүзүлдү.

КР чукуул кырдаалдар министрлигинин 231 обьектисине пландык текшерүү жүргүзүлдү.

1813 мектепке пландык текшерүү жүргүзүлүп, 6512 тартип бузуулар табылды, 380и кайрадан текшерилди, 1892 пункту буйруктарды аткарды, 94500 суммасындагы 66 мектепке айып пул салынды.

2015-жылдын сентябрында 2338 шайлоо участкалары текшерилди.

Баары: мам.мекемелер 4574. 94500 сом суммага 66 жак административдик жоопко тартылды. Ишкердик субьектилери 543.


2012-жылдын май айынан 2014-жылдын декабрь айына чейин АЗСтерди текшерүү боюнча маалыматтар

АЗСти текшерүү убактысы  

Бардык АЗСтер

Текшерилген АЗСтер

Жазылган актылар/тартип бузуулардын саны

Айып пул салынган/сан-эсеби

Токтотул-ган

Эскер-түү

1

2012-жылдын май айынан 2014-жылдын декабрь айына чейин

756 АЗС республика

боюнча

625

427/4090

202/228700 сом

 68  
2

2013-жылдын 7-февралынан 28-февралына чейин текшерүү Баткен областында гана жүргүзүлдү

108 АЗС Баткен областы боюнча

 108

86/590

34/106000 сом

 13  
3

2014-жылы текшерилди

883 АЗС республика боюнча

 481

402/3690

32/98800 сом

 
 1  

 Нормативдик-укуктук ишмердүүлүк боюнча

2012-жылы КР Өкмөтүнүн бекитилген токтомунун натыйжасында өрт коопсуздугу жаатындагы коркунучтардын деңгээлдерин, даражаларын баалоо критерийлери иштелип чыккан.

2013-жылы Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар Министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын “Өрт коопсуздугу тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын Техникалык регламентине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” жана

Кыргыз Республикасынын “Өрт коопсуздугу тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Мыйзамынын долбоору Мамэкотехинспекциясынын полномочиелерин олуттуу чектөө менен кайталанды.

Андан сырткары жогоруда көрсөтүлгөн Мыйзамдын долбоору Мамэкотехинспекциясынын өрт коопсуздугу чөйрөсүндөгү текшерүү-көзөмөлдөө иш-чараларынын толук иш жүзүнө ашырууга багытталган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө ылайык келген иштер жана алардын пикирин эске албастан, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилген. Атап айтканда:

4 ведомстволор аралык комиссиясынын катышуусу менен, б.а., алардын 3өө КРнын экономика Министрлиги жана КРнын юстиция Министрлигинин деңгээлинде, 1өө КР Өкмөтүнүн Аппаратынын коргоо, укук тартиби жана чукуул кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы А.Мамыркуловдун жетекчилиги менен кабыл алынган.

КР мамлекеттик башкаруусун комиссиянын иш аракеттерин ылайыкташтыруу боюнча КР биринчи вице-премьери Ж.К.Оторбаевдин башкаруусу менент түзүлгөн комиссия өткөрүлгөн иш-чаранын жыйынтыгында канаттандыраарлык деп чечим кабыл алды.

Баардыгы болуп 11 маалымат жана сунуштар ар түрдүү органдарга жиберилген, алардын ичинен 2 мыйзам долбоору укуктук баа берүү боюнча Юстиция Министрлигине, мыйзам долбооруна карама-каршы закон чыгаруу актысы жана саясат өткөрүү реформасы боюнча КР Экономика Министрлигине, КР өкмөтүнүн мыйзам долбоору жөнүндө пикир керектиги тууралуу ЖК кароо, КР ЖК мыйзам долбооруна өзгөртүү жана толуктоо киргизүү.

ЖК депутаттары менен кошумча жолугушуулар өткөрүлгөн, тактап айтканда, коргоо жана коопсуздук боюнча КР ЖК комитетинин төрагасы А.Б.Баатырбеков, КР ЖК депутаттары И.Карамушкина, К.Бокоевжана

К.Рыспаевдер менен учурдагы жагдайды түшүндүрүү үчүн иш-чара жүргүзүлгөн.

КР мыйзам долбоору боюнча жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгында толуктоожана кайра иштеп чыгуу үчүн «Өрт коопсуздугу» жөнүндө КР закону ЖК кайра карапчыгууга кайтарылган жана КР өкмөтүнө кайра толуктап иштеп чыгууга жөнөтүлгөн, бүгүнкү күндө учурдагы мыйзам долбоор Мамэкотехинспекциясы тарабынан кайра иштелип чыгып, КР Өкмөтүнө жиберилген, буга чейин бажы союзуна киргендиктен, кайра карап чыгуу артка жылдырылган эле.

«Өрт коопсуздугу» боюнча Техникалык регламент КР мыйзам долбоору 02.07.2014-жылы КР Президенти тарабынан жактырылган.

Ошондой эле КР мамлекеттик башкаруусун комиссиянын иш аракеттерин ылайыкташтыруу боюнча КР биринчи вице-премьери Ж.К.Оторбаевдин башкаруусу менен түзүлгөн комиссия долбоорго алымча кошумча киргизүү тууралуу КР Өзгөчө кырдаалдар Министрлигинин алдында түзүлгөн АГПСтин жоболорун иштеп чыгышкан.

2014-жылы КР өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана мамлекеттик экотехинспекциясы өз ара регламентти иштеп чыккан жана бекиткен.

Үстүбүздөгү жылда КР Бажы союзуна кошулгандыгына байланыштуу Бажы союзунун техникалык регламентине ылайык КР Өкмөтүнүн токтомунун чечими менен «Техникалык буюмдардын коопсуздугун» кошумча текшерүү жана көзөмөлгө алуу жоопкерчилик милдетин Мамэкотехинспекциясына тапшырган.

Өрт коопсуздугу чөйрөсүндөгү нормативдик-укуктук актылар

- 17.06.1996-ж. «Өрт коопсуздугу тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

- 26.07.2011-ж. Техникалык регламент «Өрт коопсуздугу тууралуу» Кыргыз Республикасынын №142 Мыйзамы;
- 1995-жылдын 8-февралында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 33 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын ишканалары, уюмдары, мекеме жана турак-жай фондулары үчүн өрт коопсуздугунун эрежелери;

- 2011-жылдын 29-апрелинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №196 токтому менен бекитилген атайын автоматтык каражаттар менен алдын ала сактоого жана өрттү өчүрүүгө мүмкүн болгон имараттардын, мекемелердин, курулуштардын жана жабдуулардын тизмеси;

- 2007-жылдын 24-августунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №368 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагындагы жарандык пиротехникалык буюмдарды иштеп чыгарууну айландыруу эрежеси.

Өрт коопсуздугунун талаптарын сактабагандыгы жана аны бузгандыгы үчүн жоопкерчилик

Өрт коопсуздугунун талаптарын сактабагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Кодексинде административдик жоопко тартылуу боюнча төмөнкүдөй беренелер каралган:

396-берене: Өрт коопсуздугунун эрелерин аткарбагандыгы жана бузгандыгы үчүн;

396-берене: Өрт коркунучу болгон обьектилерде тамеки тартуу;

398-берене: Уруксатсыз өрт коркунучу болгон обүектилерде ширетүү иштерин жүргүзүү;

399-берене: Стандартка дал келбеген электр жабдууларын эксплуатациялоо.

Өртү көзөмөлдөө инспекторлору тууралуу маалымат

Аймактык башкармалыктардын аталышы Аты-жөнү Кызматы
Бишкек ш.

Акматалиева Б.А.

Туячиев Б.Г.

Монолдоров М.А.

Абдрахманов М.Т.

Алыбаев А.

Бөлүм башчы

Инспектор

Ага инспектор

Ага инспектор

Инспектор (бажы кызматчысы)

Сокулук р-ну

Сейдалиев М.А.

 Инспектор

Аламедин р-ну

Карагулов С.

 Ага инспектор

Талас ш., жана Талас областы

Мейманалиев Э.

Ажыбек уулу Тилек

Башкы инспектор

Инспектор

Токмок ш., Кемин, Чүй, Ысык-Ата р-ру

Акматалиев Р.

 Ага инспектор

Кара-Балта, Жайыл, Москва жана Панфилов р-ру

Громков М.Ю.

Суеркулов Э.

Башкы инспектор

Ага инспектор

Ноокат, Араван жана Кара-Суу р-ру

Маликов У.

Башкы инспектор

Ош ш.

Базарбаев Г.

 Ага инспектор

Алай жана Чоң-Алай р-ру

Бокоев З.

Ага инспектор (энергетик)

Өзгөн ш., Өзгөн жана Кара-Кулжа р-ру

Арыков А.

Башкы инспектор

Сүлүктү ш., Баткен жана Лейлек р-ру

Джураев М.

Башкы инспектор

Айдаркен, Кызыл-Кыя жана Кадамжай р-ру

Токтобаев Ш.

Козубаев Ж.

Ага инспектор

Башкы инспектор

Нарын ш., Ат-Башы, Ак-Талаа, Нарын жана Тогуз-Торо р-ру

Кадыров А.

Башкы инспектор

Жумгал жана Кочкор р-ру

Ильясов А.

Башкы инспектор

Чолпон-Ата ш., Балыкчы ш., Тоң жана Ысык-Көл р-ру

Мусагожоев М.

Жамгырчиев У.

Ага инспектор

Инспектор (эколог)

Каракол, Түп, Ак-Суу, Жети-Өгүз р-ру

Бокоев А.

Ага инспектор

Жалал-Абад ш. жана Сузак р-ну

Ожураев А.

Ага инспектор

Майлуу-Суу, Ноокен жана Базар-Коргон р-ру

Абдурахманов А.

0 (701) 901-474 (экономист)

Кара-Көл ш., Таш-Көмүр ш, Шамалды-Сай ш.т.к., Токтогул р-ну

Качкынбаев У.

Ага инспектор (бухгалтер)

Чаткал, Ала-Бука, Аксы р-ру

Жуманов А.

Ага инспектор

 Мамэкотехинспекциясынын аймактык башкармалыктарындагы өрттү көзөмөлдөө инспекторлорунун

МИЛДЕТТЕРИ

Инспектор милдеттүү:

1. Өрт коопсуздугу боюнча, анын аткарылышынын ишке ашышын текшерүүнү келечекте жана учурдагы башкаруу иш пландарын түзүүнү иш жүзүнө ашыруу. Өрттү көзөмөлдөө жолдору боюнча алгылыктуу иш тажрыйбаларды топтоо жана аны жайылтуу;
2. Нормативдик-техникалык иштер, о.э. чарбалаштыруу, калктын шаар жана айылдык пункттарындагы обьектилердин абалын өрткө каршы текшерүүлөрдү жүргүзүү боюнча иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү;
3. Кызматкерлерге бекитилген обьектилердин өрт-техникалык текшерүүлөрүнүн өз убактында жана сапатын текшерүүнү ишке ашыруу;
4. Кызматкерлердин ар бири өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарууда угуу үчүн материалдарды даярдоону ишке ашыруу;
5. Бекитилген обьектилерге өрттү көзөмөлдөө кызматтарын ишке ашыруу;
6. Аймактык башкармачылыктарда кызматчылардын өрт көзөмөлү боюнча мыйзамдуулуктуу сактоону камсыздоо.

2012-жыл үчүн текшерилди:
1. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим Министрлиги;
2. Кыргыз Республикасынын социалдык өнүгүү Министрлиги.

2013-жыл үчүн текшерилди:
1. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим Министрлиги;
2. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо Министрлиги;
3. Кыргыз Республикасынын маданият жана маалыматтар Министрлиги.

2014-жыл үчүн текшерилди:
1. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим Министрлиги;
2. Кыргыз Республикасынын миграция жана жаштар Министрлиги;
3. Кыргыз Республикасынын айыл-чарба Министрлиги;
4. Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация Министрлиги;
5. Мам.мүлк Фонду.

2014-жыл үчүн текшерилди:
1. Кыргыз Республикасынын ички иштер Министрлиги;
2. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар Министрлиги;
3. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим Министрлиги.


УПН ГИЭТБ ПРИ ПКР ЦА
Инспекторлору тарабынан көзөмөлдөнүүчү обьектилер:
1. Кыргыз Республикасынын Өкмөт үйү;
2. Кыргыз Республикасынын Президентинин Мам.резиденциясы;
3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин имараты;
4. “Манас”, Ош, Тамчы аэропорттору;
5. КР Мамлекеттик коомдук теле-радио корпорациясы;
6. Мамлекеттик цирк;
7. Т.Сатылганов атындагы кыргыз мамлекеттик филармониясы;
8. А.Малдыбаев атындагы опера жана балет театры;
9. Ч.Айтматов атындагы орус драм театры;
10. Т.Абдымомунов атындагы кыргыз драмалык театры;
11. Улуттук китепкана;
12. Г.Айтиев атындагы сүрөт искусство музейи;
13. КР улуттук тарых музейи;
14. Кожомкул атындагы спорт сарайы;
15. ТЭЦ-1, ТЭЦ-2;
16. Кыргызтелеком;
17. ДГЗ УДПРК имараты.

Нефтебазалар:
1. ЗАО “Кыргыз-Петролиум Компани” нефтини кайра иштетүүчү заводу, Жалал-Абад ш., Промышленная көч., 202. 16.05.2014-ж.;
2. Нефтебаза ОсОО “Газпромнефть Азия” Жалал-Абад ш., Промзона. 30.07.2013-ж.;
3. Нефтебаза ОсОО “Томас и Ко” Жалал-Абад ш., Шерматов көч., 30.07.2013-ж.;
4. Нефтебаза ОсОО “КНТ” Жалал-Абад ш., Промзона, 2013-ж., июль;
5. Нефтебаза ЮЦ РЧС МЧС. Кара-Суу р-ну, Нариман а., 26.03.2014-ж.;
6. Нефтебаза ОсОО “Сервис нефти компаниясы” (НКС) Ош ш., Нариман а., 17.11.2014-ж.;
7. Нефтебаза ОсОО “Арча ЛТД” Ош ш., Нариман а., 27.06.2014-ж. Штраф 10 000 сом;
8. Нефтебаза ОсОО “Фирма МПА” Кара-Суу р-ну, Нариман а.;
9. Нефтебаза ОсОО “ИНТЭК” Ош ш., Аэропорт мкр., 23.08.2014-ж.;
10. Нефтебаза АО “ЭСТ” Ош ТЕЦи, Ош ш.,Раззаков көч.,3. 20.12.2013-ж.;
11. Нефтебаза ОсОО “Texim” Токмок ш., Жантаев көч., 78. 2013-ж. март;
12. Нефтебаза ОсОО “Рэм-Мунай” Токмок ш., Жантаев көч., 78;
13. САЗ “Брент” Токмок ш., Жантаев көч.;
14. Нефтебаза ОсОО “Гаспром Нефть Азия” Кант ш., Чыгыш промзона;
15. Нефтикайраиштетүүчү “Нефтепромимпекс” заводу, Киргшелк а., Ленин көч.;
16. Нефтебаза ОсОО “Деңиз ойл” Бишкек ш., Тоголок Молдо көч., 67;
17. Нефтебаза ОсОО “КНК” Киргшелк а., Ленин көч.;
18. Нефтебаза ОсОО “Мунай Компани” Кемин а., Первомай көч., 132;
19. НГДУ Кыргыз нефть, Ноокен р-ну. 2014-ж., сентябрь;
20. Нефтебаза ОсОО “Минарет” Балыкчы ш., Нарын шоссе, 2014-ж. декабрь;
21. Нефтебаза ОсОО “Кыргыз Мунай” Балыкчы ш., Строительная көч., 17. 2014-ж. декабрь;
22. Нефтебаза ОсОО “Газпромнефть Азия” Балыкчы ш., Озерная көч., 2014-ж. март;
23. Нефтебаза ОсОО “Нурнефтегаз” Балыкчы ш., батыш промзона;
24. Нефтебаза ОсОО “Газпромнефтьаэро” Сокулук р-ну, Военноантоновка а., 2014-ж. август;
25. Нефтебаза ОсОО “Газпромнефтьаэро” Сокулук р-ну, Мраморное а.;
26. НГДУ “Кыргыз нефть” Лейлек р-ну, Арка а. 12.09.2014-ж.;
27. Нефтебаза ОсОО “Шнос” Бишкек ш., Мурманск көч., 122. 07.07.2014-ж.;
28. Нефтебаза ОсОО “Шнос” Сокулук р-ну, Шопоков ш., Школьная көч., 16. 07.07.2014-ж.;
29. Нефтебаза ОсОО “Бимм” Бишкек ш., Интергельпо көч.;
30. Нефтебаза ОсОО “Чыгыш нефть” Бишкек ш., Ауэзов көч., 1/5;
31. Нефтебаза ОсОО “Вост” Сокулук р-ну, Военноантоновка а.;
32. Нефтебаза ОсОО “Баткен Петролиум” Кызыл-Кыя ш., Первомайская көч., 2014-ж. март;
33. Нефтебаза ОсОО ТМ “Орланд групп” Москва р-ну, Петровка а., пром з-а. 05.05.2014-ж.;
34. Нефтебаза ОсОО “Брасс Ойл” Москва р-ну, Ак-Суу а., чыгыш промзона, 2014-ж. ноябрь. Штраф 10 000 сом;
35. Нефтебаза ОсОО “Петролиум” Кайыңды ш.т.к., промзона, 2014-ж. ноябрь. штраф 10 000 сом;
36. Нефтебаза ОсОО “Каинда ойл” Кайыңды ш.т.к., промзона, 2014-ж. декабрь. доо 10 000 сом;
37. Нефтебаза ОсОО “Газпронефть Азия” Кара-Балта ш., Ильич көч.;
38. Нефтикайраиштетүүчү завод “Джунда” Кара-Балта ш.;
39. Нефтебаза ОсОО “Газпром Азия” Бишкек ш., Луңихина көч., 99;
40. Нефтебаза Товарная көч., 22;
41. Нефтебаза ОсОО “Симуг” Бишкек ш., Чыгыш промзона. Ауэзов көч., ½. 2013-ж.;
42. Нефтебаза ОсОО “Кара-Арча” Бишкек ш., Мурманская көч., 1а;
43. Нефтебаза ОсОО “Мунай Компания” Бишкек ш., Абаканская көч.,123;
44. Нефтебаза ОсОО «Петро Ресурс» Бишкек ш., Раззаков көч., 32;
45. Нефтебаза ОсОО “Аалам Галакси” Бишкек ш., Чыгыш промзона;
46. Нефтебаза ОсОО “Газпромнефть Азия” Бишкек ш., Кулатов көч., 1а.

Массалык-маалымат каражаттары менен бирге аракеттешүү
Өрт коопсуздугу башкаруусунун көзөмөлү 2015-жыл бою массалык-маалымат каражаттары менен биргеликте республикалык жана аймактык денгээлде иштер алып барылды. Башкаруу иш-аракеттерине байланыштуу радио, телевидениелерден 60 ар түрдүү маалыматтар уктурулду.
Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгы жана массалык-маалымат каражаттары («Мир» телеканалы, «Кабарлар» маалымат агенствосу, «АКИпресс, «Комсомольская правда» газетасы) өрт коопсуздугунун укуктук ченемдеринин жана кырсыктуу сооданы болтурбоо ирээтинде «Дордой», «Ош» жана «Орто-Сай» базарларында рейд өткөрүлдү.
2015-жылдын 14-декабрында мектептерде, балдар-бакчаларында жана мекемелерде жаңы жылдык балаты иш-чараларын өткөрүү мезгилинде өрт коопсуздугун камсыздандыруу негизинде өрт коопсуздугу тууралуу көрсөтмө «АКИпресс» маалымат агенствосунда жарыяланган.
Ошондой эле өрт коопсуздугун сактоо боюнча «Күзөт» телесюжет «НТС» телеканалы, ЭлТР, «Азаттык» радиосу сыяктуу массалык-маалымат каражаттары менен биргеликте Нарын областына барып, текшерүү жүргүзүлдү.

Көйгөйлөр:
1. Улуттук мыйзам жана бажы союзунун техникалык регламентинин талаптарынын ортосундагы айырмачылык. Бажы союзунун техникалык регламентинин талаптарын сактоо үчүн Евроазиялык экономикалык союзга киргенге байланыштуу КР өзүнө милдеттеме алды. Ошону менен бирге аталган регламент КР НПА да каралган эмес.
2. Курулуш материалдарын жана өрт техникасына мүнөздүү заттарды аныктоо боюнча тажрыйбалуу өрт лабораториясынын жоктугу.
Акыркы жылдары Республикада көп кабаттуу имараттардын курулушу кадыресе көбөйдү жана кээ бирлеринде жаны курулуш технологиялары колдонулуп жатканына байланыштуу кылдаттык менен текшерүү талап кылынат, анткени калктын жашоо шартына түздөн-түз коркунуч туудурушу ыктымал. Акыркы убакта бул кырдаал массалык-маалымат кажаттарында кенири жарыкка чыкты, кээде калк арасында курулуш сапатына байланыштуу түшүнбөстүктөр жана коркунучтар айтылып келет, ошондой эле жаны курулган имараттардын мыйзамдаштырылгандыгы күмөн. Ошондой эле өрт коопсуздугунун заттары жана материалдары тийиштүү баага татыбайт.
3. Өрт коопсуздугун көзөмөлдөө органында тажрыйбалуу кадрлардын штаттык бирдигинин жетишсиздиги.
Өрт коопсуздугун текшерүү жана көзөмөлгө алууну жүзөгө ашыруу үчүн Мамэкотехинспекциясына 22 штаттык бирдик бөлүнгөн. Ошол себептен азыркы учурда ар бир аймактык башкарууда өрт коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерине 1ден гана шаттык бирдик берилген, ал эми борбордук аппаратта башкаруу башкармалыгын кошкондо 6 гана штаттык бирдик бөлүнгөн. Азыркы учурда 2ден 4 районго чейин 200-300 км. чакырымга 1 гана өрт коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкери туура келет, бүт республика боюнча өрт коопсуздугун көзөмөлгө алууга талап кылынган жумуш ордуна пропорциясыздык б.а. талапка туура келбеген шарт түзүлүүдө, мурун баардык мамлекеттик өрт коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча баардык иштерди 156 штаттык бирдик жүргүзгөн.
4. Өрт коопсуздугу жаатында тажрыйбалуу кадрлардын штаттык бирдигин комплекттөө 2013-жылы КР аскер кызматкерлеринин кызмат маяналары кескин көбөйгөн, ошол себептүү КР Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы АГПС кызматкерлеринин айлык маянасы Мамэкотехинспекциясынын өрт коопсуздугун көзөмөлгө алуу кызматкерлеринин айлык маянасына караганда көптүк кылат. Ошондуктан КР Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы АГПС аскер кызматкерлеринин ар кандай жеңилдиктери болгондуктан, өрт коопсуздугун көзөмөлгө алуу кызматкерлеринин штаттык бирдигин комплекттөө кыйынга турат.