Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

Директор Госэкотехинспекции

Сиз директор Джунушев Джолдошбек Маликовичке кат менен кайрыла аласыз

Радиациялык жана ядролук коопсуздук башкармалыгынын негизги багыттары -радиациалык жана ядролук коопсуздукту камсыз кылуу жана Кыргыз Республикасынын радиациалык жана ядролук коопсуздук боюнча мыйзамдардын аткрылышын көзөмөлдөө жана контролдо болуп саналат.

 

Радиациялык жана ядролук коопсуздук башкармалыгынын негизги максаттары жана милдеттери.:

Мекеме, ишканалар жана ишкерлер чѳйрѳсундѳ радияциалык жана ядролук коопсудуктун мыйзамдык жана укуктук актыларынын аткарылышын мамлекеттик контролдо жана кѳзѳмѳлдѳ.

Радияциалык жана ядролук коопсуздуктун укук бузуларын алдына алуу жана болтурбоо.

Калктын жана айлана чѳйрѳнүн радияциалык жана ядролук коопсуздугуна тиешелүү иш-чараларды кабыл алуу.

Чарбалык, экономикалык жана башка иш-чаралардын натыйжасында калктын ден-соолугуна жана айлана чѳйрѳгѳ терс мүмкүн болчу радияциалык жана ядролук коопсуздукту контролдо жана болтурбоо.