Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

 

Сиз директор

 

 

 

кат менен
кайрыла алаcыз 

 

 

 

Байланыш телефондору:

 

3.1. Башкармалыктын башчысы №107 кабинет, тел: № 54 97 98; №56 29 71
3.2. Ѳнѳр-жай коопсуздугу бѳлүмү: №110 кабинет; тел: № 56 10 41
3.3. Тоо-кен бѳлүмү: №112 кабинет тел: №56 10 29
3.4. Жер казынасын кѳзѳмѳлдѳѳ бѳмүмү: №100 кабинет тел: №56 51 66 №56 51 67

 

 

Ѳнѳр-жай коопсуздугу, тоо-кен тармагын жана жер казынасын кѳрѳмѳлдѳѳ башкармалыгы 2013-жылдын 25-октябрындагы №540 Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнѳ караштуу Мамэкотехинспекциясынын буйругунун негизинде “Ѳнѳр-жай коопсуздугу жана тоо-кен тармагын кѳрѳмѳлдѳѳ башкармалыгы” болуп түзүлгѳн. Ал эми 2017-жылдын 23-июнундагы Мамэкотехинспекциянын №226 буйругунун негизинде кайрадан “Ѳнѳр-жай коопсуздугу, тоо-кен тармагын жана жер казынасын кѳрѳмѳлдѳѳ башкармалыгы” деп түзүлгѳн.

 

Жобо

 

тоонун өнөр жай коопсуздугун башкаруу, көзөмөлдөө жана коргоо боюнча

жер казынасын пайдалануу

 

I. Жалпы жоболор

II. башкаруу милдеттери

III. башкаруу милдеттери

IV. Аппаратынын ыйгарым укуктары

V. ишин уюштуруу

VI. Office персоналдын иш милдеттери

VII. жоопкерчилик

 

I. Жалпы жоболор

1. Өнөр жай коопсуздугу, тоо-кен көзөмөлү боюнча Кыргыз Республикасынын Курчап турган чөйрөнү коргоо жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстарын коргоо (мындан ары - Департамент) (- Мамэкотехинспекция мындан ары) Кыргыз Республикасынын Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын борбордук аппаратынын жана түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын Конститу-, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президенти Kyrgyzrkoy Республикасынын жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин токтомдору, токтомдорун жана буйруктарын, өкмөт башчысы, өкмөт башчысынын орун басарларынын, Мамэкотехинспекция жөнүндө жобону нускамалар, жетекчиликке алат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул жобого жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген.

3. Башкаруу ушул Жободо аныкталган милдеттерди жүзөгө төмөнкү бөлүмдөрдөн турат:

- өнөр жайлык коопсуздук сектору

- Тоо-кен казып көзөмөл башкармалыгы.

- сарамжалдуу пайдаланууну контролдоо бөлүмү жана ресурстарды сактоо

4. аппаратынын кызматкерлери Аппаратынын карамагына тиешелүү маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын, мамлекеттик кызматчылардын этикасы жооп алууну билиши зарыл.

5. Office аткаруу бийлик органдары, мамлекеттик жана укук коргоо органдары менен тыгыз кызматташтыкта иштеп келе жатат, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары.

II. башкаруу милдеттери

6. Департаменттин негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

- мамлекеттик көзөмөл жана продукт өндүрүү белгиленген коопсуздук стандарттарын жана ага байланыштуу өнөр ылайык карата көзөмөлдү камсыз кылуу, курулуш, экспансия, калыбына келтирүү, модерндештирүү, пайдаланууга, кооптуу өндүрүш сактоо жана жоюу объектилерди, өндүрүш, орнотуу, пайдаланууга берүү, колдоо жана техникалык ремонттоо коркунучтуу өнөр жай, кооптуу өндүрүш объектилерин зыяндуу заттардын транспорт колдонулуучу түзүлүштөр;

- бөөдө кырсыктарды жана жаракат өбөлгө болгон себептерди жана шарттарды жоюу.

- издөө этапта камсыз кылуу боюнча мамлекеттик көзөмөлдү жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча көзөмөлдү жана жер казынасын коргоо, геологиялык изилдөө жана пайдалуу кен чыккан жерди өнөр жайлык өздөштүрүүдөн алынган геологиялык чалгындоо, ошондой эле минералдык чийки затты казып алуу жана кайра иштетүү.

III. башкаруу милдеттери

6. жүктөлгөн милдеттерди чечүү үчүн башкаруу төмөнкү милдеттерди аткарат:

1) көзөмөлдөө жана контролдоо иш-милдеттери:

көзөмөл ылайык белгиленген тартипте жүзөгө ашырат:

- өнөр жай коопсуздугу боюнча талаптар үчүн курулуш, монтаждоо, экспансия, калыбына келтирүү, орун которууларды, операция сактоо же саламаттыкка коркунуч келтирген өнөр жай жок, өндүрүштүк, монтаждоо: е, өзгөрүүлөрдү, тейлөө жана коркунучтуу өнөр жайларда колдонулган техникалык каражаттар ремонт, коркунучтуу өндүрүштүк зыяндуу заттарды ташуу объект; өндүрүү, куруу, диагноздоо, калыбына келтирүү, орнотуу, пайдаланууга берүү, ремонттоо жана пайдалануунун коопсуздук талаптар: мештердин (анын ичинде токту ..) жана идиштерди басым буу казандарын астында иштеп, газдаштырылган казандарын, түтүктөрүндө буу жана ысык суу I, II, III мунай заттарын жана жабдууларды сактоо жана бөлүштүрүү объектилерин категориясы жана газ, шаарларды жана айыл жеринде газ менен жабдуу системаларын, ошондой эле транспорттоого, сактоого байланышкан объекттерди боюнча иштерди жүргүзүү, жана жаратылыш жана суюлтулган (пропан-Сант) газ колдонуп, суюк хлор жана аммиак өсүмдүктөр кычкылтек менен газ баллондорду толтуруп, көмүр кычкыл газы, аргон, иштөөчү, суутек толкундарын жалын металл ^ турналардын, салат (мунаралар), дей (чакан жүк ташуучу эске албаганда) , эскалатор, кабелдик унаалар, жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү cableways токтотуу;

- өнөр жай жана башка ишканалар, уюмдар, мекемелер жана газ орнотмолорун техникалык пайдалануу эрежелерин турак керектөөчүлөрдүн талаптар жана аларды коопсуз пайдалануу, жаратылыш газын, техникалык талаптарына жана башка ченемдик укуктук актыларды колдонуу жана эсепке алуу эрежелери;

- изилдөө үчүн эрежелер жана геологиялык иштерди (коопсуздукту камсыз кылуу жагынан) пайдалуу казындылардын кендерин геологиялык изилдөө жана өздөштүрүү үчүн, ошондой эле турмуш-тиричилик максаттары үчүн калдыктарды казып жана табигый жер астындагы чир колдонуу менен;

- жер казынасын пайдалануу менен байланышкан иштерди коопсуз талабы менен;

 

- коопсуз кен чегараларын белгилөө жана жардыруу иштери так жана өз маалында жасалгандыгын, ошондой эле жүзөгө текшерүү