Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

Директор Госэкотехинспекции

Сиз директор Джунушев Джолдошбек Маликовичке кат менен кайрыла аласыз

Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнѳ караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын ѳнѳр-жай коопсуздугу жана тоо-кен тармагын кѳзѳмѳлдѳѳ башкармалыгы
Башкармалык штат боюнча 13 биримдиктен турат
Башкармалыктын башчысы Абдулдаев Максат Сакенович
Иш алып баруучу Бейшеева Зарина
Башкармалык эки бѳлүмдѳн турат.

1. Өнѳр-жай коопсуздугун кѳзѳмѳлдѳѳ бѳлүмү
Бѳлүм башчы Махмудов Аман Махмудович
5- инспектор

2. Тоо-кен тармагын кѳзѳмѳлдѳѳ бѳлүмү
Бѳлүм башчы Татыгулова Чынара Сталбековна
4- инспектор

Башкармалык кызматтык функциясы боюнча төмөнкүлөрдүн сакталышын белгиленген тартипте көзөмөлдөөнү жана контролдоону ишке ашырат:
- кооптуу өндүрүш объекттерин курууда, кеңейтүүдө, реконструкциялоодо, техникалык жактан кайра жабдууда, эксплуатациялоодо, консервациялоодо жана жоюуда, кооптуу өндүрүш объекттеринде колдонулуучу техникалык түзүлүштөрдү даярдоодо, монтаждоодо, жөндөөдө, тейлөөдө жана оңдоодо, кооптуу өндүрүш объекттеринде кооптуу заттарды ташууда өнөр жай коопсуздугунун талаптарын.
- жер казынасын пайдалануу менен байланышкан иштерди коопсуз жүргүзүүнүн талаптарын.
- пайдалуу кендерге чалгындоо жүргүзүүдө жана иштеп чыгууда жана иштелип чыккан жер алдындагы казмалардын жана табигый жер алдындагы боштуктарды чарбалык муктаждыктар үчүн пайдаланууда маркшейдердик жана геологиялык иштерди (коопсуздукту камсыз кылуу бөлүгүндө) жүргүзүүнүн эрежелерин.
- басым алдында иштеген буу казандарын (а.и.электроддук буу казандардын) жана идиштерди, суу ысыткыч казандарын, газдаштырылган казандарын, буу жана ысык суу өтүүчү I, II, III категориядагы түтүктөрдү, мунайпродукттары менен газдарды сактоочу жана берүүчү техникалык каражаттар менен жабдууларды, шаарлардагы, шаар тибиндеги поселкалардагы жана айыл жерлериндеги газ менен камсыздоочу системаларды, ошондой эле аммиак, суюк хлор, табигый жана суюлтулган (пропан-бутан) газдарды сактоого, ташып-жеткирүүгө жана пайдаланууга байланышы бар объектилерде иш жүргүзүүлөрдү, баллондорду кычкылтек, көмүр кислотасы, аргон, ацетилен менен толтуруучу станцияларды, суутек станцияларын, металлдарды газ жалыны менен иштетүүчү постторду, жүк көтөргүч крандарды, көтөргүчтөрдү, лифттерди (аз жүк көтөрүүчүлөрдөн башкасын), эскалаторду, фуникулерду, жүргүнчүлөрдү жана жүк ташуучу асма жолдорду долбоорлоодо, жасап чыгарууда, курууда, диагностикалоодо, реконструкциялоодо, монтаждоодо, ишке киргизүү - жөнгө салууда, оңдоодо жана пайдаланууда коопсуздук боюнча талаптарын.
- жардыруу иштеринде пайдаланылуучу өнөр жайлык жардыргыч материалдарды, жөнөкөй жардыргыч заттарды, жабдууну жана приборлорду иштеп чыгууга, даярдоого, сыноого, сактоого, эсепке алууга, пайдаланууга жана жок кылууну.
- жер алдындагы транспорттук жана гидротехникалык объекттердин курулушуна жана эксплуатациясына, калдык, гидроташтанды жана шлам чарбасынын эксплуатациясын.
- иштелип чыккан кен казылмаларын жана табигый жер алдындагы боштуктарды чарбалык муктаждыктар үчүн пайдаланууну.
- өндүрүштөрдү жарылуу, жарылуу өрт кооптуулук боюнча тиешелүү категорияларга келтирүүнүн тууралыгына жана өндүрүштөрдү бир категориядан башкасына өткөрүүнүн тууралыгына, колдонулуп жаткан жабдуусунун жарылуу коркунучу бар аралашмалардын категорияларына жана тобуна, жарылуу кооптуулугу бар зоналардын классына туура келээрин текшерет, уюмдардын сунуштары менен газ боюнча кооптуулугу бар шахталардын (кендердин) категорияларын аныктайт, аларды чаңы боюнча, тоо тектердин, кендердин, көмүрдүн жана газдын бүркүлүп чыгуулары боюнча, жер астындагы кыртыштардын урашы боюнча кооптууларга киргизет жана шахталардын (кендердин) бир категориядан экинчисине которулушун бекилишин.
- өнөр жай коопсуздугу боюнча ведомстволук кызматтарды туура уюштурууга (өндүрүштүк контролдоо), ушул кызматтардагы кызматкерлердин (квалификациялык талаптарга ылайык келишине, ошондой эле алардын ишти бардык жагынан жетишерлик алып барышын.
- техникалык регламенттерди сактоо бөлүгүндө геологиялык чалгындоо, кен жана бургулоо жумуштарынын бардык түрлөрүнүн туура жүргүзүлүшүнө жана жер астындагы казылмалардын урап тушүшүн болтурбоо жана коопсуздукту камсыздоо менен байланыштуу болгон атайын калтырылган жер катмарынын бузулбаган бөлүкчөлөрүнүн бардык түрлөрүнүн параметрлерин аныктоону.
- лицензиялардын, уруксат берүүлөрдүн, күбөлүктөрдүн жана макулдашуулардын иштөө шарттарынын аткарылышын.