Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

 

Сиз директор

 

 

 

кат менен
кайрыла алаcыз 

 

 

Байланыш маалыматтары:

1. каб. №406, тел 54-31-04, 54-61-01

2. каб. №409, тел 54-30-94, 56-43-93

 

- Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен жетекчиликке алат, Эмгек кодексине, мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана коммуналдык кызмат, указдары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары, токтомдорун жана буйруктарын, буйруктарга министрдин тапшырмасы, орун басары өкмөт, Нускамада Gosekotehinspektsii, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актылары жөнүндө yaschim жөнгө салуу.

 

- башкаруу боюнча негизги максаттар Gosekotehinspektsii иш, сатып алуу Gosekotehinspektsii кызматкерлерине, кадр коруктун түзүү, кадрларды эсепке алуу жана кадр документтерди каттоо, эмгек тартибин, кызматкерлердин эмгек жана коомдук укуктарынын сакталышын камсыз кылуу боюнча контролдоо, бардык бөлүмдөрүнүн жана кызмат адамдарынын, отчеттук маалыматтарды чогултуу жана топтоо кадрдык жатышат кадр маселелери боюнча Gosekotehinspektsii, кадрдык маселелер боюнча аналитикалык материалдарды (маалымдамалар, корутундулар) даярдоо, үй тапшырма Ка усулдук көрсөтмөлөрдү, нускамаларды жана жарандык кызматчылары Gosekotehinspektsii алкагында системасында окутуу натыйжалуулугун жогорулатуу, окутуу үчүн башка жергиликтүү эрежелер боюнча окутуу, усулдарын өркүндөтүү жана ишке ашыруу.

 

                                        Жобо

Кыргыз Республикасынын Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы боюнча Адам ресурстарын башкаруу боюнча

 

I. Жалпы жоболор

II. негизги милдеттери

III. башкаруу иш-милдеттери

IV. Укуктары жана башкаруу милдеттери

V. башкаруу ишин уюштуруу

 

I. Жалпы жоболор

1. Адам ресурстарын башкаруу - (- Gosekotehinspektsiya мындан ары) (мындан ары башкаруу) Кыргыз Республикасынын Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

2. Кыргыз Республикасынын Конститу-, Эмгек кодексине таянуу менен, ал мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана коммуналдык кызмат, указдары жана Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, өкмөт башчысы, өкмөт башчысынын орун басарларынын көрсөтмөлөрү, Мамэкотехинспекция, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти жөнүндө жобо Жөнгө салуу.

3. контролдоо башкаруу чөйрөсүнө тийиштүү маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын билиши керек кызматкерлери, мамлекеттик кызматкерлердин этикасы сактоо үчүн.

 

II. негизги милдеттери

4. башкаруунун негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- Кадрлар менен иш Мамэкотехинспекция;

- сатып алуу Мамэкотехинспекция кызматкерлери;

- кадр запастагы түзүү;

- кадрларды эсепке алуу жана кадрдык документтерди жол-жоболоштуруу;

- Эмгек тартибин көзөмөлдөө;

- кызматкерлерди эмгек жана коомдук укуктарынын сакталышын камсыз кылуу;

- чогултуу жана кадрдык маселелер боюнча бардык бөлүмдөрүнүн жана кызмат Мамэкотехинспекция отчеттук маалыматтарды жалпылоо;

- кадр маселелери боюнча аналитикалык материалдарды (маалымдамалар, корутундулар) даярдоо;

- усулдук, окуу куралдары жана кызматкерлери үчүн башка жергиликтүү ченемдик укуктук базаны иштеп чыгуу;

- өркүндөтүү жана окутуу усулдарын киргизүү;

- жашыруун кызмат сактоо.

мамлекеттик кызматчылары Мамэкотехинспекция кадрларды даярдоо системасынын натыйжалуулугун сабатынын.

 

III. башкаруу милдеттери

5. төмөнкү милдеттерди алдында турган максаттарга жана милдеттерге ылайык өздөрүнө берилген ыйгарым укуктардын чегинде Office:

- мамлекеттик кызматка кабыл алуу менен байланышкан долбоорлорду даярдоо жана аткарылышын Gosekotehinspektsii буйрук уюштурат; анын ётмё жол, эмгек келишимин түзүү, мамлекеттик кызматтын кызматка дайындоо, көтөрүү, сыйлоо, тартип-аракеттери, өргүү, иш сапарда жүргөн, кызматынан бошотуу, мамлекеттик кызмат менен мамлекеттик кызматчыны бошотуу менен анын пенсияга, кызмат жыл эсептөө; анын ичинде аскердик кызматка, башка долбоор буйруктар:

    - каттоо жана Сөздүк директору бар кызматкерлердин оозеки же жазуу жүзүндөгү тапшырмаларды директору Gosekotehinspektsii жана жеке арыздардын негизинде долбоору тартибин бекитүү;

    - саны жана коюлган күндөн кол коюлгандан кийин максатында өткөрүп берүү; буйруктардын китебинде каттоо; колу менен буйруктарын ишке таанышууга;

    - кенже тейлөө кызматкерлери менен эмгек келишими (MOS) каттоону;

- иш китептер кызматкерлерди колдоо жана сактоо;

- техникалык жана кызматкерлердин өздүк делолорун сактоо;

- каттоо жана кызматкер менен эмгек келишими түзүлгөндөн кийин Gosekotehinspektsii үлгүсүндөгү көрсөтүлгөн кызматкерлерге тастыктаган күбөлүк берүү;

- даярдоо жана урмат-сый, ыраазычылык жана башка мекемелер сыйлыктары Мамархкурулуш Gosektehinspektsii күбөлүктөрүн жана аларды аткаруу жөнүндө;

- уюштуруу жана бош мамлекеттик кызмат орду Мамэкотехинспекция сынактар менен камсыз кылуу жана анын кызматкерлери камдарга кошулат;

- кесиптик даярдоо, кесиптик жактан өнүктүрүү жана кызматкерлердин Мамэкотехинспекция даярдоону уюштуруу;

- бюджеттин каражаттарынын эсебинен кесиптик жогорку билим берүүнүн программалары боюнча окутуу жумушчулар үчүн келишимдерди түзүү уюштуруу, андан кийин мамлекеттик кызматка даярдоо кийин;

- мансаптык өсүү Мамэкотехинспекция кызматкерлери менен камсыз кылуу, кадр запастагы, кадрлар жана аны натыйжалуу колдонуу менен ишти уюштуруу түзүү;

- мамлекеттик кызматка кабыл алуу боюнча жарандардын жана башка маалыматтарды тарабынан берилген жеке маалыматтардын белгиленген тартипте текшерүү боюнча уюм, кирешеси, мүлкү жана мүлктүк милдеттенмелери жөнүндө маалыматтарды, ошондой эле сактоо кызматкерлери мамлекеттик кызматты өтөөгө байланышкан Gosekotehinspektsii чектөө;

- кызматтык текшерүүнү уюштуруу;

Абройун тартипти жумушчулар Мамэкотехинспекция менен мониторинги;

- өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө түзүмүн жана штатын түзөт, бекитүү директору Gosekotehinspektsii долбоорун буйруктарын даярдоо жана аткаруу; бөлүмдөрдүн жетекчилери менен макулдашуу;

- кызматкерлерди Мамэкотехинспекция кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон кесиптик билимге, жөндөмгө үчүн түзүү кесиптик талаптардын үчүн иш-чараларды уюштуруу;

- адамдык ресурстар боюнча аналитикалык отчетторду түзүү жана аткаруу чийме;

- дизайн кызматкерлердин эс алуу, эсепке алуу кызматкерлери эс алуу күн пайдалануу; датасы, алардын билдирүү башталганга чейин эки жумадан кечиктирбестен таштап кетүүгө;

- эсептөө жана мамлекеттик кызматкерлердин, акы төлөнүүчү ар жылдык кошумча өргүү эмгек акы үчүн кызматы жыл үчүн үстөк акыларды төлөп берүү үчүн кызмат стажын белгилөө;

- ММК Gosekotehinspektsii кызматкерлер үчүн каттоо документтери;

- иш стажысы жөнүндөгү эсептөө жагынан кызматкерлердин убактылуу эмгекке барактарынын белгиленген тартипте каттоого; каржылык башкаруу Gosekotehinspektsii динамикасы;

- каттоо жана жумуш китептин нускаларын берүү, буйруктары, кызматкердин аткаруу жөнүндө эмгек тейлөө кызматкери жана башка документтерди күбөлүк;

- аткаруу жана кызматкерлердин жана жарандык кызмат орундарынын кызматтарды ээлеп кызматкерлеринин жеке карталарын башкаруу;

- бөлүмдүн жетекчисинин өз колу чечмеленет жана мөөр менен күбөлөндүргөн, кызматкердин которгон почта кызматкери жардам-obektivki дайындоо, бошотуу боюнча директору Gosekotehinspektsii сунуштарды атынан боюнча окутуу;

- бухгалтердик сынак Мамэкотехинспекция;

- жашыруун документтер chipboard каттоо;

- өз убагында сот өткөрүү үчүн кабыл күбөлүктүн иштер, аткаруу жана кол жазмаларды алардын жеткирүү бекитилген номенклатурага ылайык учурда кадр документтерди түзүү;

- стратегияны иштеп чыгуу, пландарын жана мамлекеттик кызматчыларды окутуу чөйрөсүндөгү Gosekotehinspektsii саясатын ишке ашырат.

- даярдоо жана жарандык кызматчылары Gosekotehinspektsii үчүн ар түрдүү окуу семинарларын жана курстарын өткөрүү уюштурат.

- чет өлкөлөрдө, анын ичинде мамлекеттик кызматкерлердин, окутуу боюнча регионалдык бөлүмү үчүн сунуштарын берет.

- чогултуу уюм жана мамлекеттик кызматкерлердин баа берүү үчүн критерий жыйындысы.

    6. милдеттерин жана иш-чөйрөнү башкаруу Gosekotehinspektsii өзгөчөлүгүн эске алуу менен кошумча милдеттерди башкарууну талап кылышы мүмкүн.

 

IV. Укуктары жана башкаруу милдеттери

7. жүктөлгөн милдеттерге жана кызматтарга ичинде башкаруу укугуна ээ:

- кызматкерлер жөнүндө бөлүмдөрдүн Мамэкотехинспекция зарыл болгон маалыматтарды жана жумушка кабыл алуу жана жумушчу кыймылынын өтүнүчү - тиешелүү бөлүмдөрүнүн пикир башчылары;

- кызматкерлердин Мамэкотехинспекция эмгек укуктарын бузган жагдайлар боюнча түзүмдүк бөлүмдөрдүн түшүндүрмөлөрдү берүүгө жетекчилеринен талап кылууга;

- кызматкерлердин жана жакшыртуу, анын ичинде замбилдерге аткаруу Gosekotehinspektsii өркүндөтүү боюнча сунуштар, жетекчилигине баш ийүүгө;

- башкаруу Gosekotehinspektsii сунуштарды айрым кызматкерлерге карата тартиптик чараларды колдонуу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана жергиликтүү ченемдик Gosekotehinspektsii эмгек мыйзамдары одоно мыйзам бузууларга жол берген, жана өз милдеттерин толук жана сапаттуу аткарылышын камсыз кылуу ишке ашкан жок кылууга;

- түзүмдүк бөлүмдөрдүн Мамэкотехинспекция түшүндүрмөлөрдү кызматкерлерин алууга жана эмгектик укук ченемдерин камтуучу мыйзамдар, эрежелер жана алымдардын бардык мыйзам бузуулар боюнча жардам берүү;

- кызматкерлердин Мамэкотехинспекция мекемелик сыйлыктарды ыйгаруу жетекчилигине кайрылууга.

- мамлекеттик кызматчыларды окутуу менен Мамэкотехинспекция мамлекеттик заказ аткарууну жөнгө салуу.

- мамлекеттик кызматкерлердин Мамэкотехинспекция даярдоо сапатына мониторинг катышат.

7. Контроль жүктөлгөн иш-милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон башка укуктарга ээ.

8. ага керек жүктөлгөн милдеттерге ылайык Контроль кызматкерлери:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана ушул Жобого так ылайык өзүнүн ишин жүзөгө ашыруу;

- мамлекеттик кызмат агенттигинин ченемдик укуктук актыларды, локалдуу ченемдик актыларында белгиленүүгө ылайык, мамлекеттик кызматчынын этикасынын кодекси, мамлекетти сактап калуу үчүн, кызматтык жана мыйзам менен корголгон башка сырларды;

- өз милдеттерин натыйжалуу аткарууга жөндөмдүү сактоого;

- мамлекеттик мүлктү кам көрөт.

V. ишин уюштуруу

9. Контроль иши өзүнчө буйругу менен белгиленген милдеттердин бөлүштүрүлүшүнө ылайык мамлекеттик катчысынын көзөмөлдөйт.

10. Түздөн-түз көзөмөл дайындалат жана белгиленген тартипте Мамэкотехинспекция директору кызматтан бошотулуучу бөлүмүнүн башчысы тарабынан ишке ашырылат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте мамлекеттик кызматкердин класстык чени башкаруу кызматкерлери дайындалат жана директору Gosekotehinspektsii тарабынан бошотулат, башкаруу кызматкерлери коюлат.

11. бөлүмүнүн жетекчиси жүзөгө ашырат, башкаруу милдеттерин жана милдеттерин, эмгек тартибин мамлекеттин жүзөгө ашыруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

12. башкаруу ишинин жалпы башкаруу жок, башы жок болсо ишке ашырылат - ушул Жобо менен аныкталган максаттарга жана милдеттерге ылайык башкы адиси.

13. Башкаруу Ошентип, азыркы, кийинки өз ара контролдук милдеттерди аткарат жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде жалпы көрсөтмөлөрдү, башкаруу маалыматтары бири-бирине зарыл болгон жардамды көрсөтүүгө коюлган, анын иш уюштурат.

14. Башкаруу иш планында каралган иш-чараларды ишке ашыруу жана тартиби Мамэкотехинспекция үчүн иш планын түзүп, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары менен буйруктарын, чечимдерин жана Өкмөт жана улуттук программаларды буйруктары, ошондой эле Президенттин, Өкмөттүн жана Жогорку Аппаратынын көрсөтмөлөр.

15. The Office жетекчилик тарабынан аныкталган башка бөлүмдөрү Мамэкотехинспекция кечиктирилбей маселелерди чечүү үчүн кызматкерлеринин жардамы менен жооп берет.

16. кызматкерлери жолугушууда сунуштамасы боюнча отчетту даярдоо ишинин натыйжалары The Office, ошондой эле жалпы Мамэкотехинспекция отчет түзүү боюнча чейректик, жарым жылдык жана жылдык отчетторду.

17. башчысы жана кызматкерлери буйруктарын аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тартышат, сапаты жана документтерди өз убагында даярдоо. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузган болот натыйжа менен милдеттерди аткаруу жана ага болгон укуктарды пайдалануу менен башкаруу, жеке жана юридикалык жактардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузууга тоскоолдук кылган адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

VI. Адам ресурстарын Аппаратынын персоналдын иш милдеттери.

  18. башчысы дайындалган боюнча

Тапшырма Management:

- башкаруу иш-аракеттерин жетектейт, кызматкерлер тарабынан аткаруу үчүн көрсөтмөлөрдү, милдеттүү түрдө берип, алардын аткарылышына контролдукту уюштурат;

- Gosekotehinspektsiyu ал жетектеген башкаруу чөйрөсүнө тийиштүү маселелер боюнча министрликтердин жана Кыргыз Республикасынын бөлүмдөрүнүн, ошондой эле, мекемелерде жана уюмдарда, анын жетекчилигинин атынан болуп саналат;

- жетекчилиги Gosekotehinspektsii тарабынан чакырылган жыйындарда жана жолугушууларга катышат (ишин башкарууга байланыштуу маселелерди талкуулоо учурунда);

- колдонуудагы мыйзамдар viziruemyh аткарылышы ъчън жоопкерчиликтъъ болуп саналат (кол), алардын буйруктарын, тескемелерин, эрежелерди иштеп чыгуу, чечимдер жана башка документтер;

- кызматкерлеринин ортосунда милдеттерди жана аткаруу кириш документтерди берет;

- өлкөнүн ичинде бөлүмүнүн белгиленген тартипте секунда боюнча башкаруу Gosekotehinspektsii үчүн сунуш киргизет, ошондой эле чет өлкөлөрдө, башкаруу жүктөлгөн милдеттерин жана милдеттерин чечүүгө багытталган өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү тобунун курамына, ошондой эле билим берүү онлайн;

- милдеттүү, башкаруу кызматкерлеринин нускамаларды берет;

- алуу эмгек тартиби бөлүмүнүн кызматкерлери аткаруу үчүн кадамдар, ички эрежелери, милдеттерин жана тапшырмаларды өз убагында жана сапаттуу аткарылышын көзөмөлдөйт;

- алдыга жылдыруу жана кызматкерлердин Мамэкотехинспекция башкаруу тарбиялоо боюнча иш-чаралар боюнча сунуштарды киргизет;

- башкаруунун атынан башка милдеттерди аткарат боюнча.

19. башкы адиси:

- түзүмдүк бөлүмдөр Gosekotehinspektsii менен түздөн-түз өз ара аракеттенет;

- кадрдык чечимдер жана Gosekotehinspektsii башкаруунун сапатына аткарылышын көзөмөлдөйт;

- түзүмдүк бөлүмдөрүнүн негизинде кызматкерлери үчүн зарыл маалыматты билдирген белгилейт;

- түрлөрү, ошондой эле кызматкерлердин сандык жана сапаттык курамы жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү;

- Конкурс уюштурат.

- Тастыктоо комиссиянын чечимдерин жүзөгө ашыруу боюнча иш-чараларды өткөрүү, комиссиянын сунуштары аткарылышын контролдойт иштеп чыгуу;

- кызматкер жүгүртүүнүн себептерин талдашат, стрессти азайтууга жана аны жүзөгө ашырууну камсыз кылуу боюнча чараларды иштеп чыгуу;

- кабыл алуу, которуу, кызматкерлери, тартиптик жазаларды жылдыруу колдонуу жана бошотуу, эмгек мыйзамдарына ылайык өргүү жана билим берүүнүн башка кызматкерлери бүтүмдөрдү камсыз кылуу, мамлекеттик кызмат жана коммуналдык кызмат, Мамэкотехинспекция жергиликтүү эрежелер боюнча Кыргыз Республикасынын Мыйзамы түзөт;

- кадрларды эсепке алуу, даярдоонун жана кызматкерлердин өздүк делолорун сакталышын камсыз кылат;

- отчеттуулук бухгалтердик кызматкерлери үчүн жана белгиленген тартипте иштеген тиешелүү мамлекеттик органдардын жана коомдук коопсуздук институттарынын, анын жетекчилиги болуп саналат;

- көнүгүүлөр кызматкерлердин жана эмгек тартиби иш-милдеттерин ишке орноштуруу менен байланышкан кызматкерлердин иш эрежелери жана башка жергиликтүү ченемдик сакталышына контролдук кылуу;

- бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин туура пайдаланууну камсыз кылуу, кадрдык саясат боюнча уюмдун эмгек мыйзамдарында, жергиликтүү ченемдик бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин аткарылышына контролдук кылат;

- кайрылуу, арыздарын, кадрдык маселелер жөнүндө арыздарды;

- даярдоо жана долбоорлорду ишке ашыруу боюнча чейректик отчеттор даярдайт;

20. башкы адис:

- түзүмдүк бөлүмдүн Мамэкотехинспекция менен түздөн-түз өз ара аракеттенет;

- мамлекеттик жана расмий сырды сактоону камсыз кылуу үчүн жооптуу болот;

- түзүмдүк бөлүмдөрүнүн негизинде кызматкерлери үчүн зарыл маалыматты билдирген белгилейт;

- түрлөрү, ошондой эле кызматкерлердин сандык жана сапаттык курамы жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү;

- кабыл алуу, которуу, кызматкерлери, тартиптик жазаларды жылдыруу колдонуу жана бошотуу, эмгектик укук ченемдерин камтыган мыйзамдарды, Gosekotehinspektsii жергиликтүү эрежелерге ылайык өргүү жана билим берүүнүн башка кызматкерлери бүтүмдөрдү камсыз кылуу түзөт;

- кадрларды эсепке алуу, даярдоонун жана кызматкерлердин өздүк делолорун сакталышын камсыз кылат;

- отчеттуулук бухгалтердик кызматкерлери үчүн жана белгиленген тартипте иштеген тиешелүү мамлекеттик органдардын жана коомдук коопсуздук институттарынын, анын жетекчилиги болуп саналат;

- кызматкерлердин жана эмгек стимулдарды баа берүү боюнча иштеп жатат;

- көнүгүүлөр кызматкерлердин жана эмгек тартиби иш-милдеттерин ишке орноштуруу менен байланышкан кызматкерлердин иш эрежелери жана башка жергиликтүү ченемдик сакталышына контролдук кылуу;

 - бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин туура пайдаланууну камсыз кылуу, кадрдык саясат боюнча уюмдун эмгек мыйзамдарында, жергиликтүү ченемдик бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин аткарылышына контролдук кылат;

- кайрылуу, арыздарын, кадрдык маселелер жөнүндө арыздарды;

 - Мамэкотехинспекция боюнча жашыруун сот жетектөөчү адистердин бири.