Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

Директор Госэкотехинспекции

Сиз директор Джунушев Джолдошбек Маликовичке кат менен кайрыла аласыз

Эмгекти коргоо жана эмгектик мамилелер башкармалыгы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын эмгек мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө жана контролдоо жаатындагы эмгек жөнүндө мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды сактоо боюнча мамлекеттик көзөмөлдү жана контролду жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында алардын уюштуруу-укуктук түрлөрүнө карабастан кандай уюмдарды болбосун инспекциялай турган түзүмдүк бөлүгү болуп саналат. Эмгекти коргоо жана эмгектик мамилелер башкармалыгы эмгек мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө жана контролдоо жаатындагы эмгек жөнүндө мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды сактоо боюнча мамлекеттик көзөмөлдү жана контролду белгиленген тартипте түзүлгөн аймактык башкармалыктар аркылуу ишке ашырат.
Башкармалыктын негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:
- жарандардын эмгек укуктарын жана эмгегин коргоону сактоо жана коргоону камсыз кылуу
- иш берүүчүлөрдүн эмгек мыйзамдарды сактоосун камсыз кылуу
- иш берүүчүлөрдү жана кызматкерлерди эмгекти коргоонун кыйла натыйжалуу каражаттары жана ыкмалары эмгек мыйзамдарынын жоболорун сактоонун камсыз кылуу жөнүндө маалымат менен камсыз кылуу
- иш берүүчүлөр жана кызматкерлерге эмгекти коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ыкмаларына көмөк кылуу.