Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

Директор Госэкотехинспекции

Сиз директор Джунушев Джолдошбек Маликовичке кат менен кайрыла аласыз

Экологиялык коопсуздук башкармалыгы Мамэкотехинспекциянын түзүмдүк курамында болуу менен айлана чөйрөнү коргоо, жаратылыш байлыктарын сарамжалдуу пайдалануу, жерди коргоо жана пайдалануу,биоресурстарды коргоо жана химиялык коопсуздук боюнча мамлекетттик көзөмөл жүргүзөт.Башкармалык өзүнүн ишмердигин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын жарлыктарынын ,Кыргыз Республикасынынын токтомдорунун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунун жана буйруктарынын, Кыргыз Республикасында мыйзамдуу түрдө күчүнө кирген эл аралык келишимдердин, Мамэкотехинспекциянын буйруктарынын,көрсөтмөлөрүнүн негизинде жүргүзөт.

Башкармалык өзүнүн компетенциясынын чегинде Мамэкотехинспекциянын курамдык түзүмдөрү, бөлүмдөрү, ошондой эле министрликтер, административдик ведомстволор, прокуратура, укук коргоо органдары, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар, массалык маалымат каражаттары менен иш алып барат.