Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

Директор Госэкотехинспекции

Сиз директор Джунушев Джолдошбек Маликовичке кат менен кайрыла аласыз

Контакттык маалымат- Жалпы бөлүм

Иш бөлмө- Кичи зал 

Кызматтык телефон- 562831

 

Жалпы бөлүм, Мамэкотехинспекциянын түзүмдүк бөлүмү болур эсептелет, 2015-жылы 7-июлда түзүлгөн,  ага Мамэкотехинспекциянын борбордук аппаратынын документтери менен иштөөнү уюштуруу, аларды аткарууну контролдоо,  туруктуу сактоо мөөнөтүндө документтердин сакталышын камсыздоо жүктөлгөн.

Жалпы бөлүм өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин буйруктарын жана тескемелерин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы №341 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн регламентин, Мамэкотехинспекция жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле Мамэкотехинспекциянын буйруктарын жана тескемелерин жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

 Жалпы бөлүм статс-катчыга отчеттуу, анын компетенциясына кирген маселелер боюнча Директордун, статс-катчынын, директордун орун басарларынын тапшырмаларын аткарат.

Жалпы бөлүмдүн иши Мамэкотехинспекциянын борбордук аппаратынын башкармалыктары жана бөлүмдөрү, ведомствого караштуу жана аймактык бөлүмдөрү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын контролдоо бөлүмү, ошондой эле министрликтер, ведомстволор, ишканалар жана мекемелер менен анын компетенциясына кирген маселелер боюнча өз ара аракеттенүүсүндө ишке ашырылат.

Жалпы бөлүм документтер менен иштөөнү уюштурууну, документтерди даярдоонун сапатын жогорулатууну жана аларды өз убагында аткарууну камсыздоону, Мамэкотехинспекциянын борбордук аппаратынын туруктуу сактоо мөөнөтүндөгү документтердин сакталышын камсыздайт.